ज्ञानदिप मिटवी अज्ञान www.zpschoolmaliwada.com संपुर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या मराठीतील पहिल्या वेबसारइटला भेट दिल्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत.धन्यवाद!
 
 
 
शिक्षक म्हणजे विद्यार्थ्याचा दुसरा पालकच.
शिक्षक परिचय  
 
श्री  गिल्डा बजरंग मोहनलाल, (महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्राप्त )
प्रथम नेमणूक ०९/०७/१९८६
शिक्षण  एम. ए.एम. एड
संगणक   MS CIT
पद  मुख्याध्यापक जि.प. प्राथमिक शाळा माळीवाडा ता. पाथरी
अनुभव २६ वर्ष
जन्म दिनांक ०६/०१/१९६७
   
   
  श्री पवार निळू लिंबा
पद प्राथमिक  पदवीधर
शिक्षण बी .ए. बीएड.
शिकविण्याचे विषय इंग्रजी ,हिंदी
उपक्रम हस्ताक्षर सुधार
संपर्क 9860448595
  सौ. गायकवाड  पद्मिनी बाप्पाजी
पद प्राथमिक  पदवीधर
शिक्षण बी .ए. बीएड.
उपक्रम विध्यार्थी बोलके करणे
संपर्क 9970897832
  श्रीमती बियाबानी नुदरत  मोह्जेबुद्दिन 
पद प्राथमिक शिक्षिका
शिकविण्याचे वर्ग  दुसरा
उपक्रम शांतता मय वर्ग निर्माण करणे
संपर्क 9960151971
शिक्षण एम.एस.सी . डी .एड.
     सौ. इतबारे सुनंदा नरसिग
पद प्राथमिक शिक्षिका
शिक्षण बी .ए. बीएड.
शिकविण्याचे वर्ग पहिला
उपक्रम उपक्रमशील विद्यार्थी बनविणे
संपर्क ९०११८४५३८८
   
  सौ. राठोड माधवी वल्लभदास
पद प्राथमिक शिक्षिका
शिक्षण एम  .ए. बीएड.
शिकविण्याचे विषय गणित
उपक्रम नवीन नवीन गणिती तंत्रे शोधणे
संपर्क 9860615700
  सौ. बोथिकर मंजुषा रामराव
पद प्राथमिक शिक्षिका
शिक्षण एम  .ए. बीएड.
शिकविण्याचे विषय मराठी
उपक्रम कृती युक्त कविता
संपर्क  
   
  पोपळघट दत्तात्रय नारायणराव
पद प्राथमिक शिक्षक
शिक्षण बी .ए. डी .एड
शिकविण्याचे विषय हिंदी
उपक्रम रद्दीतून वाचनालय
संपर्क 8272824607
  सौ. सूर्यवंशी मंदोदरी विश्वनाथ
पद प्राथमिक शिक्षिका
शिक्षण एम.एस.सी . डी .एड
उपक्रम वर्ग सजावट 
संपर्क 9657952034
   
   
  सौ. कांबळे राजश्री नामदेवराव
पद प्राथमिक शिक्षिका
शिक्षण बी .ए. डी .एड
शिकविण्याचे वर्ग पहिला
उपक्रम १०० % उपस्थिती
संपर्क 7308855790
  सौ. थोरात शकुंतला विष्णू
पद प्राथमिक शिक्षिका
शिक्षण बी .ए. डी .एड
उपक्रम इंग्रजी परिपाठ
संपर्क 8275824606
   
  सौ. कांचरलावार  शैलजा  श्रीहरी
पद प्राथमिक शिक्षिका
शिक्षण बी .ए. डी .एड
शिकविण्याचे वर्ग दुसरा
उपक्रम विविध मोडेल तयार करणे
संपर्क 9823746114
  श्री ढोबळे हरदास  महादेव 
पद प्राथमिक शिक्षक
शिक्षण एम  .ए.डी एड
शिकविण्याचे वर्ग सेमी  विज्ञान गणित
उपक्रम विज्ञान गणित उपक्रम
संपर्क 9503886891
   
  सौ. भोसले उषाताई रावसाहेब
पद प्राथमिक शिक्षिका
शिक्षण एम  .ए.डी एड
शिकविण्याचे वर्ग चौथा
उपक्रम विविध सांस्कृतिक उपक्रम राबविणे
संपर्क ९४०४६२४३०२
  सौ.लोलगे रुपाली नंदकिशोर
पद प्राथमिक शिक्षिका
शिक्षण एम  .ए.डी एड.
उपक्रम कार्यानुभव कागद काम
संपर्क ९४२१०५४२७७
 
  कांबळे स्वाती नामदेवराव
पद सहायक शिक्षिका
शिक्षण बी .ए. डी .एड 
शिकविण्याचे विषय इतिहास , भूगोल ना.
उपक्रम कलेतून शिक्षण
संपर्क 9028116016
अंशकालीन निदेशक व अंगणवाडी ताई  
नाव  श्री चांचाणे परमेश्वर तुकाराम
पद शा.शि. निदेशक
शिक्षण एम.ए.बी.पी .एड.
जन्म दिनांक १५-०७-१९६७
पत्ता
माळीवाडा पाथरी ता. पाथरी
जि .परभणी
नाव  सौ. सारिका बाळासाहेब नाईक
पद कला निदेशक 
शिक्षण एम.ए.ए.टी.डी .
जन्म दिनांक २६-०६-१९८४
पत्ता
माळीवाडा पाथरी ता. पाथरी
जि .परभणी
नाव  सौ.रामेश्वरी अशोक फलके
पद कार्यानुभव निदेशक
शिक्षण बी.ए.
जन्म दिनांक ०१-११-१९८१
पत्ता शिंपी गल्ली पाथरीता. पाथरी
जि .परभणी
 
नाव सौ. लताताई साहेबराव मनोलीकर 
पद अंगणवाडी ताई 
शिक्षण बी.ए. मोन्टेसरी 
जन्म दिनांक  
नाव सौ.कमाल ज्ञानोबा नाईक
पद अंगणवाडी ताई 
शिक्षण बी.ए. मोन्टेसरी 
जन्म दिनांक
०२-०६-१९७७
नाव सौ.रेणुका शंकरराव चिंचाणे
पद अंगणवाडी मदतनीस
शिक्षण बी.ए.
जन्म दिनांक  
नाव सौ. संगिता बन्सीधर धनले
पद अंगणवाडी मदतनीस
शिक्षण बी.ए
जन्म दिनांक ०२-१२-१९८०


 
इथे क्लिक करा
 
 
इथे क्लिक करा
 
 
 
asp hit counter
asp hit counter
 
महत्वाच्या वेबसाईट
इथे क्लिक करा
 
 
संकेतस्थळाची निर्मिती
श्री गजानन दिगंबर पाम
सौ. सारिका गजानन पामे
(प्राथमिक शिक्षक)
पाथरी जिल्हा परभणी
09689710330
   
Designed by Pame Web Pathri 9689710330 Email: gdpame@gmail.com© २०१२ झेड.पी. स्कूल माळीवाडा .कॉम वरील सर्व हक्क राखिव आहेत.